Meer info

Accent Indirect Tax

Het Accent is bedoeld voor voltijd en deeltijd masterstudenten Fiscaal Recht aan één van de aangesloten universiteiten en masterstudenten Fiscale Economie aan Tilburg University die zich willen specialiseren op het gebied van indirecte belastingen.

Instromen in het Accent kan, afhankelijk van de universiteit, eenmaal of tweemaal per collegejaar. Aan het volgen van het Accent zijn geen extra kosten verbonden. Uiteraard dient wel het collegegeld voor de masteropleiding Fiscale Economie of Fiscaal Recht aan één van de deelnemende universiteiten te worden betaald.

Het Accent Indirect Tax is het resultaat van de unieke samenwerking van vier universiteiten met het bedrijfsleven en de belastingdienst. Deze samenwerking maakt het mogelijk om het vakgebied van de indirecte belastingen naar het hoogste niveau te brengen.

onderwijs

Maastricht University, Tilburg University en Vrije Universiteit Amsterdam verzorgen het onderwijs. Het curriculum vind je hier.

Door de samenwerking met het bedrijfsleven en de belastingdienst kunnen de universiteiten extra wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van de indirecte belastingen aantrekken. De onderzoekers zullen samen met de bestaande staf van de universiteiten het onderwijs en de scriptiebegeleiding verzorgen.

Fonds Indirect Tax

Doel Fonds
Het doel van het Fonds is om de (verdere) ontwikkeling van het vakgebied van de indirecte belastingen te bevorderen. Het gaat om verbreding en verdieping van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de indirecte belastingen. Binnen een vakgebied dat zo sterk Europees van karakter is als de indirecte belastingen ligt de nadruk daarbij op onderzoek in een Europese, internationale context. Het Fonds beoogt bovendien om de belangstelling van studenten voor de indirecte belastingen verder te stimuleren. Het Fonds ondersteunt dan ook niet alleen het onderzoek op het gebied van de indirecte belastingen, maar tevens het onderwijs. De universiteiten bepalen de inhoud van de opleiding en het onderzoek.

Onderzoek en onderwijs
Het Fonds steunt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de indirecte belastingen. Het betreft onderzoek op het gebied van btw, douanerechten, accijnzen en energiebelasting. Binnen een vakgebied dat zo sterk Europees van karakter is als de indirecte belastingen ligt de focus daarbij uiteraard op onderzoek in een Europese, internationale context. Het Fonds maakt het mogelijk dat de drie samenwerkende universiteiten extra wetenschappelijk onderzoekers (hebben) kunnen aantrekken. Het Fonds stelt de universiteiten daarnaast in de gelegenheid om naar eigen inzicht gespecialiseerde vakken op het gebied van indirecte belastingen aan te bieden.

Deelnemers Fonds
Naast de betrokken universiteiten zijn de volgende partijen betrokken bij het Fonds Indirect Tax: Baker McKenzie, Belastingdienst, Deloitte, KPMG Meijburg & Co, Loyens & Loeff en PwC. De drie samenwerkende universiteiten hebben samen met een aantal advieskantoren en de belastingdienst een onderzoeksfonds indirecte belastingen ingesteld (Fonds Indirect Tax). Hierdoor is het voor de universiteiten mogelijk om naar eigen inzicht extra wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van de indirecte belastingen aan te trekken. In de masteropleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht met het Accent worden studenten zo nauw mogelijk te betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek dat door de universiteiten wordt verricht.

Vragen?

Met vragen over het accent indirecte belastingen kun je contact opnemen via het contactformulier.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.