2, 9, 16 en 23 november 2022

Het leven van de fiscalist verandert. Onder invloed van internationale ontwikkelingen op het gebied van technologie en transparantie komt de fiscale beheersing als proces binnen de onderneming centraal te staan. Beheersing houdt niet op bij het opzetten van bedrijfsprocessen.

Het doorlopend monitoren en verbeteren van deze processen is een cruciaal onderdeel van een goed Tax Control Framework (TCF). Deze post-master focust op de vraag of het TCF voor de btw voldoet.

Programma

Het programma van de post-master volgt de verschillende fases van het monitoringproces binnen de onderneming. Voorafgaand aan het beoordelen van de werking van de beheersingsmaatregelen ligt de vraag welke btw-risico’s beheerst dienen te worden en wanneer risico’s voldoende zijn afgedekt.

Monitoring staat niet op zichzelf. De post-master besteedt aandacht aan de organisatorische aspecten van btw- beheersing en raakvlakken met andere onderdelen in een onderneming. Tijdens de post-master komen diverse technieken aan bod die kunnen worden gebruikt om na te gaan of de beheersingsmaatregelen werken.

Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de tools data-analyse, data mining en steekproeven. Als inzichtelijk is op welke punten de beheersingsmaatregelen niet voldoende zijn, zullen (aanvullende) maatregelen getroffen moeten worden. Het gaat dan om het inrichten van de leercirkel en het implementeren van aanpassingen.

Afgerond met goed gevolg levert de opleiding een certificaat op. NOB-leden komen in aanmerking voor 24 PE-punten. Leden van de NBA kunnen de opleiding opnemen in hun PE-portfolio. RB-leden dienen voor de toekenning van PE-punten contact op te nemen.

Brochure (online)Brochure (PDF)Aanmelden >

Hoe toets je of de beheersingsmaatregelen
voor de btw werken?

Planning

De post-master Indirect Tax Assurance (ITA) 2022 bestaat uit 8 modules  verdeeld over 4 woensdagen: 2, 9, 16 en 23 november, steeds van 14.00-21.00 uur. Elke module duurt circa 3 uur (incl. pauze). Gedurende alle modules wordt gebruik gemaakt van casestudies. Tussen de modules wordt het diner verzorgd.

De Modules
Module I – Financial visualization of indirect tax

Op basis van zijn ervaringen als interne BTW verantwoordelijke bij twee Fortune 500 US Multinationals, zal Sven meer inzicht verschaffen in de mogelijke methodologieën die gehanteerd kunnen worden om BTW projecten te vertalen naar financiële kansen. Een business case met duidelijke cijfers omtrent de P&L en Working Capital impact wordt gemakkelijker geabsorbeerd door het financiële management van iedere organisatie. Daarnaast zal Sven zijn ervaringen delen omtrent de implementatie en het gebruik van een Tax Control Framework in verschillende Europese landen.

S. De Maeseneer LLM, Executive Director, EY (België)
Module II – Risk management (1)

Deze module gaat in op de financiële functie binnen organisaties (actoren, ontwikkelingen, wijze van sturing, invloed op indirect tax assurance).Tevens wordt behandeld de methoden van interne beheersing en risico management in het kader van extern toezicht.

Prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, Tilburg University
Module III – Risk management (2)

In deze module staat centraal de rol van monitoring bij een Tax control framework. Daarbij komt het COSO model aan de orde en de wijze waarop voor de btw het proces en inrichting van de monitoring function eruit ziet. Onder meer de volgende vragen zullen worden beantwoord:
• Hoevul je risk management voor de btw in?
• Wat is de rol van het COSO-model voor de btw?
• Wat is het belang van een monitoring function?
• Hoe ziet het proces van de inrichting van de monitoring function eruit voor de btw?
• Hoe omgaan met risico’s (producten en intern)?
• Wat is de positie van de tax function en monitoring function in de organisatie?
• Wat is het onderscheid tussen internal controls en monitoring?

Prof.dr. A.H. Bomer, Tilburg University en VU Amsterdam
J.A.de Vries LLM, Tilburg University en EY
Module IV – Tools: Data analytics

In totaal zijn drie modules gewijd aan het vergroten van het begrip van specifieke instrumenten (“tools”) die de organisatie kan inzetten binnen de monitoringfunctie. De eerste van deze modules geeft een overzicht van de verschillende typen monitoringstools die er zijn en hun verschillende toepassingen. Daarna gaan wij in meer detail in op de verschillende manieren waarop data mining, process miningen data analyse kunnen worden ingezet binnen de monitoringfunctie. Het gaat met name in op data analyse. Dit is een veelgebruikte tool binnen de monitoring van de fiscale processen. Uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende fases van een analyse proces en de aandachtspunten die hierbij spelen. Hierbij komende uitdagingen van data-architectuur, ERP-systemen en de archivering van data en zal worden ingegaan op de typen fiscale vragen die verschillende typen data-analyse kunnen beantwoorden.

A.Roza RA, Director Indirect Tax, PwC
O.J.L.E.Smeets LLM, Tilburg University en Deloitte
Module V – Tools: Data mining

Datamining is een interdisciplinair deelgebied van de informatica en de statistiek met als algemeen doel informatie te extraheren uit een gegevensverzameling en de informatie om te zetten in een begrijpelijke structuur voor verder gebruik. Indeze module wordt u vertrouwd gemaakt met deze techniek om btw processen te analyseren en te optimaliseren.

R.W. Lucas MSc, Tilburg University, VU Amsterdam en Deloitte
Module VI – Tools: Steekproeven

Deze module gaat in op de sterktes en beperkingen van steekproeven. De inzet van de steekproef binnen de monitoring functie komt aan bod, ook in relatie tot data-analyse. Daarnaast wordt het proces van de steekproef uit de doeken gedaan: van het juist samenstellen van de populatie, de keuze van de materialiteit tot de beoordeling van de gestoken euro’s en de gevolgen van extrapolatie.

C. Buitenhuis RA, Belastingdienst, voorzitter commissie vaktechniek Statistical Audit
Module VII – Inrichting van de leercirkel

Als resultaat van de actieve monitoring komen verbeterpunten naar boven. In deze module staan wij stil bij de wijze waarop geborgd kan worden dat de uitkomsten van monitoringactiviteiten worden ingezet om de processen te verbeteren.

M.van Amersfoort LLM, EMEA Indirect Tax Leader, Shell Internationaal
Module  IIX – Implementatie en verandermanagement

Bij het implementeren en verbeteren van de interne beheersing is een groot aantal onderdelen van de organisatie betrokken. Dit kan – zeker voor een indirect-tax-functie van beperkte omvang – een grote uitdaging zijn. Tijdens deze module komen deze uitdagingen aan de orde. Hiebij gaan wij in op de vaardigheden die vereist zijn om de monitoringfunctie succesvol in te richten. Er is aandacht voor de relatie tussen hard en soft controls en hun rol binnen het proces.

Mr. R.K. Goudswaard, Executive Director Tax, flatexDEGIRO Bank AG
Inschrijven voor de post-master >
Logo's sponsoren: Baker McKenzie, Belastingdienst, Deloitte, EY, Loyens & Loeff, Meijburg & Co, Pwc.